Burgemeester Annemieke Vermeulen bezoekt TU-studenten

Beste studenten,

Eén werkweek Zutphen voorafgegaan door één week kaartstudie van onze oude stad. Jullie zijn in onze geschiedenis gedoken. Jullie programma is indrukwekkend geweest! Fluisterboot, stadswandeling en een archiefstudie, maar ook een lezing stadsontwikkeling, lezing historische bouwmaterialen, en een paneldiscussie monumentenzorg in Zutphen. Dit is maar een fractie van jullie programma. Het is veel te veel om op te noemen. En dan moesten jullie ook nog werken! Hebben jullie eigenlijk wel geslapen? Jullie waren te gast in het Hamshirehotel begrijp ik? Dat was in ieder geval een lekker luxe ontbijt.

Het ontwerpen aan Zutphen houdt nooit op. Elke dag liggen er nieuwe uitdagingen. Zeker in deze tijd waarin we vele miljoenen investeren in de oude stad en ook veel private partijen de handschoen op ompakken. Zutphen is een echte Hanzestad, dat hebben jullie al geleerd maar buiten zie je daar niet zo veel meer van. De stad blijft van gezicht veranderen en dat is mooi, onder die vele gezichten ligt onze oude basis. Die visie staan we ook voor, historie als basis voor een nieuwe toekomst. Heritage for architecture in plaats van heritage and architecture, trouwens een veel mooiere naam voor jullie opleiding

Ontwerpen is een maatschappelijke opgave. Jullie zijn de architecten van de toekomst, dus wees je bewust van je verantwoordelijkheid. Het geluk van mensen hangt in belangrijke mate samen met een goed functionerende en aantrekkelijke woonomgeving. Jullie werk kan mensen ongelukkig maar ook heel gelukkig maken. Jullie hebben voor een bijzondere roeping gekozen. Maak gebruik van wat je hierover kunt leren in Zutphen. Leer ondernemers, bewoners en bezoekers van Zutphen kennen. Niet alleen de historie maar ook de mensen hier moet je leren kennen, gebruiken en gedrag zijn belangrijk om een ontwerp goed in te bedden in de lokale maatschappij.

Wij zijn blij met jullie komst, dat is jullie hopelijk duidelijk geworden. We verwachten veel van jullie afstudeerstudies en zijn benieuwd naar de inspiratie die het kan geven om van onze mooie stad een nog aantrekkelijkere stad te maken. Daar zijn ontelbare manieren voor, ook wij moeten hierin net als jullie scherpe en ambitieuze keuzes maken. Ik hoop dat jullie keuzes ons kunnen inspireren en daarom zie jullie graag weer terug in een volgend stadium van jullie masterscriptie.

Ik wens jullie voor de presentaties vanmiddag, waar ik helaas zelf niet bij kan zijn, heel veel succes en ik kom zeker kijken bij jullie volgende stappen. Ik zou zeggen terug aan het werk en ik kom in een paar groepen kijken wat jullie nu aan het doen zijn.

Annemieke Vermeulen
Burgemeester van Zutphen