TU Delft

STUDENTEN
TU DELFT

Studenten van de TU Delft studeren af op “Zutphen”. Begin september 2017 zijn ze begonnen in de Erfgoedwerkplaats, in de voormalige pastorie aan de Tengnagelshoek. In de eerste week maakten ze uitgebreid kennis met Zutphen.

Lees meer

HOOG

BEZOEK

Burgemeester Annemieke Vermeulen zocht de studenten aan het einde van de eerste week persoonlijk op in de Erfgoedwerkplaats. “We verwachten veel van jullie afstudeerstudies en zijn benieuwd naar de inspiratie die het kan geven om van onze mooie stad een nog aantrekkelijkere stad te maken”, sprak ze.

De speech van de burgemeester

LIVING
LAB

“Zutphen” is een van de vier “living labs” waarin studenten van de TU Delft onderzoek doen naar restaureren en herbestemmen van gebouwd erfgoed. De faculteit Bouwkunde wil vanuit het KaDEr-project een nieuw beleidskader formuleren voor de provincie Gelderland – en mogelijk ook voor de rest van Nederland.

Meer info bij TU Delft