Veiligheid en regels steigerbezoek Nieuwstadskerk

Wie de steiger rondom de Nieuwstadskerk bezoekt, dient voor ieders veiligheid, het volgende protocol in acht te nemen.

Dit protocol is een gedragsovereenkomst in de vorm van een aantal uit te voeren stappen met gedragsregels.

1. Aanleiding

Een bezoek aan de bouwsteiger van de Nieuwstadskerk biedt geïnteresseerden een unieke gelegenheid om het gebouw te leren kennen, educatie te geven, respect te krijgen voor de bouwhistorie en begrip te ontwikkelen voor de noodzaak tot restauratie. Het moet dus mogelijk zijn om op gereguleerde wijze een rondleiding te krijgen op het bezoekers steiger.

2. Veiligheidsvoorzieningen

 • De veiligheid voor de bezoekers en de rondleider staat voorop. Een rondleiding komt, desnoods op het allerlaatst moment, te vervallen bij risicovolle omstandigheden op de bouw, zoals windkracht 5 of meer, harde regen, gladheid door sneeuw of ijzel, onweer of dreigend onweer. De rondleider maakt te allen tijde de beoordeling over de veiligheid.
 • Een rondleiding wordt altijd tijdig gemeld aan de uitvoerder. De uitvoerder geeft aan welke plaatsen niet mogen worden bezocht. Volgens de Arbowet moeten op en rond steigers veiligheidshelmen gedragen worden. Dit omdat vloeren nooit geheel gesloten zijn en er dus altijd iets tussendoor kan vallen. Indien de rondleiding tijdig is aangekondigd bij de uitvoerder en gevaarlijke plaatsen worden vermeden, kan worden afgezien van veiligheidslaarzen en jassen. Wel moet het bezoekers steiger met passend schoeisel worden betreden.
 • Rondleiders en geïnteresseerden hebben alleen toegang tot het trappenhuis en de bezoekerssteigers op de 12e en de 19e steigerslag. De werksteiger is niet toegankelijk voor bezoekers.
 • Rondleiders en geïnteresseerden hebben via een galmgat toegang tot een afgezet gedeelte
  van de klokkenzolder mits daar geen werkzaamheden plaats vinden.
 • Bij blokkering van het trappenhuis is vluchten van het bezoekers steiger mogelijk via de
  trappen/ladders in de toren en/of de ladder afgang van het werksteiger.

3. Instructies voor de rondleider

 • Als rondleider kunnen fungeren de bij de restauratie van de Nieuwstadskerk betrokken uitvoerder, projectleider, bedrijfsleider, restauratiearchitect, bouwmanager of mensen die daarvoor speciaal zijn geïnstrueerd.
 • De rondleider is verantwoordelijk voor de instructies aan de bezoekers over veiligheid op de bezoekers steiger.
 • Het bezoek vindt plaats in groepen van maximaal 15 bezoekers, excl. de rondleiders. De
  maximum groepsgrootte, inclusief rondleiders, is 17.
 • Per groep van 15 bezoekers, zijn 2 rondleiders aanwezig (kop en staart). Bij groepen kleiner
  dan 7 bezoekers kan worden volstaan met 1 rondleider.
 • De minimum leeftijd van een bezoeker is 8 jaar. Afhankelijk van de groep bepaald de
  rondleider of meer begeleiders nodig zijn.
 • De steiger is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, mensen die slecht
  ter been zijn, moeite hebben met traplopen, gebruik maken van stokken en/of krukken.
 • De groep moet bij elkaar blijven en bij de rondleiders.
 • Alle instructies van de rondleider moeten worden opgevolgd.
 • De rondleider vermijdt, in overleg met de uitvoerder, het bezoek van potentieel gevaarlijke locaties, bijvoorbeeld plekken waar hijswerk, steigerwerk e.d. wordt uitgevoerd.
 • Eventueel reinigen of repareren van kleding is voor eigen risico van de bezoeker.
 • Elke rondleider heeft een mobiele telefoon bij zich. De nummers zijn bekend in de ontvangstruimte.
 • Mocht iemand vanwege hoogtevrees eerder naar beneden willen, dan moet hij onder eigen
  verantwoordelijkheid met begeleiding van iemand naar beneden.

4. Instructies voor bezoekers

 • Betreden van daarvoor bestemd bezoekerssteiger van toren is op eigen risico en
  verantwoordelijkheid.
 • Roken, eten, drinken et cetera is niet toegestaan.
 • Niet op omheining klimmen.
 • Instructies en aanwijzingen van rondleider moeten opgevolgd te worden.

Dijkhof Bouw b.v.
Parochie HH. Twaalf Apostelen
Architectenbureau P.D. van Vliet b.n.a.