Erfgoedwerkplaats.nl is de hotspot voor alle ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed. Hierin werken de volgende partijen samen:

De Monumentenwacht Gelderland wil  met steun van de provincie Gelderland op een innovatieve manier monumentenzorg bedrijven. Niet alleen door haar inspectie- en advieswerk maar ook door eigenaren beter toe te rusten en zo tot betere opdrachtgevers te vormen. Zij streeft naar een ‘open source’ benadering waar veel meer kennis en kunde  wordt uitgewisseld. Tussen eigenaar, bedrijfsleven, onderwijs en overheden.

Erfgoedwerkplaats.nl

De partners.